Rolf Stranger (1891 – 1990)

Rolf Stranger (1891 – 1990)
Strange
Image by Trondheim Byarkiv
Format: Fotopositiv
Dato / Date: ca. 1930
Fotograf / Photographer: Selmer-Nordland & Co.
Sted / Place: Oslo

Wikipedia: Rolf Stranger (1891 – 1990)
Merkantilt Biografisk Leksikon: Rolf Stranger (1891 – 1990)
Digitalarkivet: Rolf Stangers husstand i Pilestredet 95 i Kristiania (Folketellingen 1900)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B25.F1751

Rolf Stranger (1891 – 1990), disponent fra Oslo. Stranger tilhørte partiet Høyre og fungerte som ordfører i Oslo i en årrekke (1940–1941, 1956–1959 og 1962–1963). Han var stortingsrepresentant 1945 – 1953.

STRANGER, Rolf, cand. jur., disp. (Hanssen & Bergh A/S, Stenersgt. 1, Oslo), f. 15. jan.1891 i Oslo. St. 1909, cand. jur. 1914, 2 g. st.reiser Amerika foruten st.- og forr.reiser fleste europ. land, utd. i England, disp. i ovenn. firma s. 1917, manuf. en gros-konfeksjonsfabr. Tidl. form.
Confections-fabr.nes Landsforb. 15 år, tidl. vise-form. Manuf.gross.s Foren. 7 år, tidl. medl. N. Ind.forb. og Oslo Håndv. og Ind.foren.s styre, tidl. viseform. Statens Eksp.råd. Medl. O. H. F.s
50-mannsutv., Oslo Handelskammer, formann styret N. Varemesse s. 1924, medl. Oslo bystyre s. 1926, medl. Oslo form.sk. 1929—31 og 1935—37, har f. t. ves. med alt som har med film å gjøre, medl. Oslo Kinem.s styre, Komm.s Filmcentral A/S og A/S Fotorama, medl. Den første norske boikottdomstol 1933, tidl. og nuv. tillitshv. Oslo Høires org., varamann til Stortinget 3 siste perioder. Særint.: Kunst, litt., musikk, sport. Ridder 1. kl. St. Olavs orden, Kongens fortj.med, i gull, komm. 1. kl. Al Mérito Civil, ridder ungarske Fortjenesteorden. [Merkantilt biografisk leksikon 1935]

Om fotografen:

NORLAND, SELMER MALVIN

– Bergen, Markeveien 14 før 1898 –
– Arendal 1912 – 23
– Christiania 1916 –
– Skien før 1914 –

f. 2.7.1875 – d.1931, eldste sønn av fotograf Børre N. og Guriana Blom, g. m. Ellen Kristine Talle (1873 – 1917). Kjøpte ca.1900 P. Christiansens fotograffirma i Bergen (etablert før 1875), og drev dette stort med mange medarbeidere. I 1904 ble svogeren Otto Talle medinnehaver, overtok firmaet alene i 1908 og fortsatte det med firmabetegnelsen "Fotograf Norland". Han averterte i Hordaland Folkeblad 26.11.1910 at Fotograf Norland var "den største, billigste og uden Sammenligning den BEDSTE fotograf i Bergen". Firmaet averterte også med "Sølvmedalje i Skien 1891", noe som ser litt underlig ut. Muligens har Norland fått medaljen da han arbeidet sammen med faren, før han begynte for seg selv, men i 1891 var han bare 16 år, så det er vel mere sannsynlig at det var faren som i sin tid fikk den. 19.10.1908 startet Norland sammen med Einar Aulie (og sannsynligvis Kristian Talle) kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen. I 1926 kjøpte han av Hulda Szacinski det firmaet som L. Szacinski hadde startet i Christiania i 1869 og som hun hadde drevet videre etter mannens død i 1894. Startet så firmaet "Selmer Norland & Co." m. adr. Torvet 11 (Elephantapoteket), senere Carl Johans Gade 20, og drev dette stort og effektivt med 10 – 15 ansatte, bl.a. utlærte frisérdamer. I 1912 hadde han sammen med Samson Brathole overtatt det firmaet i Arendal, som var grunnlagt av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, overtatt av H. P. Nielsen i 1865 og av sønnen Charles N. i 1892. I 1923 overlot han dette til Fred Schønberg, som igjen overlot det til Kjell Lund Hvoslef i 1949. Han hadde også firma i Skien, men det er usikkert når det ble startet. Det ble imidlertid bestyrt av Ola Brøndbo 1914 – 24. Det hersker usikkerhet om hvem som overtok firmaet i Oslo.

Hentet fra Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920 (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.