Rolf Stranger (1891 – 1990)

Rolf Stranger (1891 – 1990)
Strange
Image by Trondheim Byarkiv
Format: Fotopositiv
Dato / Date: ca. 1930
Fotograf / Photographer: Selmer-Nordland & Co.
Sted / Place: Oslo

Wikipedia: Rolf Stranger (1891 – 1990)
Merkantilt Biografisk Leksikon: Rolf Stranger (1891 – 1990)
Digitalarkivet: Rolf Stangers husstand i Pilestredet 95 i Kristiania (Folketellingen 1900)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B25.F1751

Rolf Stranger (1891 – 1990), disponent fra Oslo. Stranger tilhørte partiet Høyre og fungerte som ordfører i Oslo i en årrekke (1940–1941, 1956–1959 og 1962–1963). Han var stortingsrepresentant 1945 – 1953.

STRANGER, Rolf, cand. jur., disp. (Hanssen & Bergh A/S, Stenersgt. 1, Oslo), f. 15. jan.1891 i Oslo. St. 1909, cand. jur. 1914, 2 g. st.reiser Amerika foruten st.- og forr.reiser fleste europ. land, utd. i England, disp. i ovenn. firma s. 1917, manuf. en gros-konfeksjonsfabr. Tidl. form.
Confections-fabr.nes Landsforb. 15 år, tidl. vise-form. Manuf.gross.s Foren. 7 år, tidl. medl. N. Ind.forb. og Oslo Håndv. og Ind.foren.s styre, tidl. viseform. Statens Eksp.råd. Medl. O. H. F.s
50-mannsutv., Oslo Handelskammer, formann styret N. Varemesse s. 1924, medl. Oslo bystyre s. 1926, medl. Oslo form.sk. 1929—31 og 1935—37, har f. t. ves. med alt som har med film å gjøre, medl. Oslo Kinem.s styre, Komm.s Filmcentral A/S og A/S Fotorama, medl. Den første norske boikottdomstol 1933, tidl. og nuv. tillitshv. Oslo Høires org., varamann til Stortinget 3 siste perioder. Særint.: Kunst, litt., musikk, sport. Ridder 1. kl. St. Olavs orden, Kongens fortj.med, i gull, komm. 1. kl. Al Mérito Civil, ridder ungarske Fortjenesteorden. [Merkantilt biografisk leksikon 1935]

Om fotografen:

NORLAND, SELMER MALVIN

– Bergen, Markeveien 14 før 1898 –
– Arendal 1912 – 23
– Christiania 1916 –
– Skien før 1914 –

f. 2.7.1875 – d.1931, eldste sønn av fotograf Børre N. og Guriana Blom, g. m. Ellen Kristine Talle (1873 – 1917). Kjøpte ca.1900 P. Christiansens fotograffirma i Bergen (etablert før 1875), og drev dette stort med mange medarbeidere. I 1904 ble svogeren Otto Talle medinnehaver, overtok firmaet alene i 1908 og fortsatte det med firmabetegnelsen "Fotograf Norland". Han averterte i Hordaland Folkeblad 26.11.1910 at Fotograf Norland var "den største, billigste og uden Sammenligning den BEDSTE fotograf i Bergen". Firmaet averterte også med "Sølvmedalje i Skien 1891", noe som ser litt underlig ut. Muligens har Norland fått medaljen da han arbeidet sammen med faren, før han begynte for seg selv, men i 1891 var han bare 16 år, så det er vel mere sannsynlig at det var faren som i sin tid fikk den. 19.10.1908 startet Norland sammen med Einar Aulie (og sannsynligvis Kristian Talle) kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen. I 1926 kjøpte han av Hulda Szacinski det firmaet som L. Szacinski hadde startet i Christiania i 1869 og som hun hadde drevet videre etter mannens død i 1894. Startet så firmaet "Selmer Norland & Co." m. adr. Torvet 11 (Elephantapoteket), senere Carl Johans Gade 20, og drev dette stort og effektivt med 10 – 15 ansatte, bl.a. utlærte frisérdamer. I 1912 hadde han sammen med Samson Brathole overtatt det firmaet i Arendal, som var grunnlagt av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, overtatt av H. P. Nielsen i 1865 og av sønnen Charles N. i 1892. I 1923 overlot han dette til Fred Schønberg, som igjen overlot det til Kjell Lund Hvoslef i 1949. Han hadde også firma i Skien, men det er usikkert når det ble startet. Det ble imidlertid bestyrt av Ola Brøndbo 1914 – 24. Det hersker usikkerhet om hvem som overtok firmaet i Oslo.

Hentet fra Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920 (Universitetsbiblioteket i Bergen)

The Sacred Formulas of the Cherokees Seventh Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1885-1886, Government … Office, Washington, 1891, pages 301-398

The Sacred Formulas of the Cherokees Seventh Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1885-1886, Government … Office, Washington, 1891, pages 301-398

This book was converted from its physical edition to the digital format by a community of volunteers. You may find it for free on the web. Purchase of the Kindle edition includes wireless delivery.This book was converted from its physical edition to the digital format by a community of volunteers. You may find it for free on the web. Purchase of the Kindle edition includes wireless delivery.

Price: [wpramaprice asin=”B004RCLSW6″]

[wpramareviews asin=”B004RCLSW6″]

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.